.

Galerie

vše A B c d e f g h ch i j k l m n O P r s t u v w z

Linum alpinum ssp.julicum

len alpský

Rozrůstá se do trsů přímých hustě olistěných lodyh. Listy drobné modrozelené. Výška 15-25 cm. V červnu-červenci rozkvétá řídkými latami blankytně modrých květů. Miluje slunce a dobře propustnou hlinitopísčitou, mírně vápenitou půdu. Vysazujeme na místa s rychlým odtokem vody. I mimo dobu květu bude ozdobou v každé skalce i v korytě.

Lewisia nevadensis ‘Rosea’

levízie, hořkavička

Zatahující levízie. Tvoří řidší přízemní růžice dužnatých tmavozelených listů, které zatahují ještě před dozráním semen. V průběhu května rozkvétají jednotlivé, poměrně velké růžové květy s tmavšími žilkami. Nové listy začínají rašit zpravidla již na podzim. Přes léto je nutné zajistit naprosté sucho. Vysazujeme do velmi dobře drenážované písčitokamenité kyselejší půdy na místa s rychlým odtokem přebytečné vláhy. Řepovitý kořen je dobré obsypat drobným štěrkem.

Hepatica nobilis ‘Rosea’

jaterník, podléška

Jarní stínomilná trvalka rozrůstající se do trsů trojlaločných, dlouze řapíkatých listů. Nové listové růžice vyrůstají po odkvětu. Výška 10-15 cm. V březnu-dubnu vykvétá růžovými miskovitými květy, které se navečer a při dešti uzavírají. Dobře poroste ve vlhčí humózní půdě ve stínu nebo polostínu. Vhodná jako podrost pod opadavými listnáči a na doplnění hajních partií.

Helianthemum oelandicum ssp.alpestre

devaterník

Zakrslý keřík zvolna se rozrůstající do hustého stálezeleného polštáře. Oválné listy naspodu plstnaté. Výška 5-10 cm. Kvete v červnu-srpnu zlatožlutými miskovitými květy. Vysazujeme na slunce do propustné hlinitopísčité, mírně vápenité půdy. Uplatnění najde v každé skalce i suché zídce.

Helianthemum hybrid ‘Red Orient’

devaterník

Nízký do široka se rozprostírající stálezelený keřík s dřevnatějícími výhonky a leskle zelenými oválnými listy. Výška 15-20 cm. Sytě červené květy s výrazně žlutými prašníky vykvétají v červnu-červenci. Po odkvětu je dobré rostlinu ostřihat, abychom udrželi kompaktní vzrůst. Dobře bude prospívat v sušší hlinitopísčité půdě na slunci. Ozdobou bude v každé skalce i v květinové zídce.

Erigeron scopulinus

turan

Plazivý turan rozrůstající se do nízkého hustého, k zemi přitisklého koberečku. Drobné tmavozelené lístky nahlučené na časem dřevnatějících výhoncích. Výška 2-4 cm. V květnu-červnu rozkvétá bílými květy na krátkých lodyžkách. Miluje slunce a mírně kyselou, dobře propustnou hlinitopísčitou až kamenitou půdu s rychlým odtokem vody. Dobře bude prospívat ve spárách mezi kameny ve skalce nebo suché zídce.

Erigeron chrysopsidis

turan

Zvolna se rozrůstá do trsíků, úzké tmavozelené chlupaté listy jsou většinou obloukovitě prohnuté. 5-15 cm vysoké květní lodyhy jsou zakončeny jedním sytě žlutým květem. Nejvíce květů rozkvétá v květnu-červnu a jednotlivě se objevují po celé léto. Pro výsadbu volíme suché místo na slunci až úpalu s chudou, vždy dobře drenážovanou, písčitokamenitou půdou a rychlým odtokem přebytečné vody. Prospěšné je podsypání rostliny drobným štěrkem. Přebytek vláhy především v zimním období může způsobit zahnívání krčku a ztrátu rostliny. Nejlépe bude prospívat ve spárách mezi kameny na vrcholu skalky nebo na hraně strmého srázu.

Edraianthus niveus

modroušek

Trávovitými tmavozelenými listy se rozrůstá do přízemních růžic. Výška 10-15 cm. Částečně poléhavé květní lodyhy jsou zakončené hlávkami zvonkovitých květů. V květnu-červnu ze žlutohnědých poupat vykvétají bílé květy s lehkým odstínem do žluta. V přírodě roste tento modroušek na skalách obrácených na sever nebo na východ. Podle toho vybíráme i umístění ve skalce. Nejlépe světlé chladnější místo s rychlým odtokem přebytečné vláhy a propustnou kamenitou půdou. Při zachování základních požadavků ozdobí svými květy každou skalku.

Edraianthus serpyllifolius

modroušek

Růžicemi tmavozelených, po okraji brvitých, krátkých kopinatých listů se zvolna rozrůstá do řídkého polštářku. Výška 5-7 cm. Na počátku léta vykvétá jednotlivými sytě modrofialovými zvonkovitými květy na červenohnědých olistěných, většinou poléhavých lodyhách. Pro výsadbu volíme vlhčí skalní štěrbiny s dobrou drenáží a rychlým odtokem přebytečné vláhy a chráněné před poledním úpalem. Zemina pro výsadbu by měla být mírně vápenitá. Krček rostliny je dobré obsypat drobnými kaménky a zajištění suchého krytu v zimě je prospěšné. Náročnější skalnička, která při dodržení základních požadavků bude v době květu ozdobou v každé skalce.

Dodecatheon meadia ‘Alba’

božskokvět

Boží květ zahradní je nevšední trvalka rozrůstající se do trsů světle zelených lesklých listů. Na 30-40 cm vysoké bezlisté lodyze rozkvétá okolíkem bílých květů s nahoru ohrnutými korunními lístky, takže jsou podobné květům bramboříku. Krátce po odkvětu zatahuje. Vhodnou značkou na místě výsadby zabráníme poškození rostliny v době klidu. Miluje propustnou humózní půdu, nejlépe v lehkém polostínu. V době vegetace potřebuje dostatek vláhy, naopak v zimě uvítá ochranu proti nadměrné vlhkosti. Ozdobou bude ve větší skalce i v trvalkových výsadbách a dobře se bude vyjímat v blízkosti vodních ploch.