.

S

vše A B c d e f g h ch i j k l m n O P r s t u v w z

Sempervivum soboliferum

netřesk

Mimořádně nenáročná tučnolistá skalnička. Vytváří menší svěže zelené růžice, které jsou velmi hustě nahlučené do koberce. Spokojí se s každou písčitou zahradní půdou. Na skalce mu najdeme suché a slunné místo. Všechny netřesky se dobře hodí i do koryt a různých nádob.

Sempervivum arachnoideum

netřesk pavučinkový

Suchomilná skalnička rozrůstající se do hustých koberců. Menší růžice masitých listů jsou pokryté hustou stříbřitou pavučinkou. Pro výsadbu volíme teplé místo na slunci a dobře propustnou písčItou zem. V červnu-červenci kvete červenými květy. Kvetoucí růžice po odkvětu odumírá, avšak zanechá dostatek dceřiných růžic. Netřesky nejlépe vyniknou mezi kameny na sušších místech ve skalce. Působivé jsou i kombinace různě zbarvených druhů v nádobách.

Saxifraga crustata ‘Compacta’

lomikámen

Zvolna se rozrůstá do nízkých hustých polštářů růžicemi šedozelených, vápenitě vroubených listů. V červnu-červenci kvete, 10-20 cm vysokými, hustě větvenými latami bílých květů. Miluje vápenitou, vždy dobře propustnou hlinitopísčitou půdu na slunci nebo v lehkém zastínění. Ukázněně rostoucí skalnička vhodná i do menší skalky nebo do koryt.

Saponaria ocymoides

mydlice bazalkolistá

Zcela nenáročná skalnička, tvoří řídké, do široka se rozrůstající koberce. Listy drobné vejčité tmavozelené. Výška 10-20 cm. V květnu-červenci bohatě kvete karmínově růžovými květy. Roste dobře v každé propustné, mírně vápenité půdě na slunci, ne na úpalu. Nejlépe vynikne ve svislých spárách mezi kameny ve skalce nebo suché zídce, kde vytváří půvabné převisy. Hodí se i k porůstání větších ploch na svazích.

Stachys lavandulifolia

čistec levandulolistý

Vytrvalá rostlina pro suché svahy a suťoviště. Podzemními výhonky se rozrůstá do řIdších koberců. Lodyhy vystoupavé s úzce kopinatými šedozelenými listy. Celá rostlina je hustě chlupatá. Výška 10-25 cm. Dlouhé ochlupené hrozny jasně růžových květů vykvétají v květnu-červnu. Pro výsadbu volíme chudou vápenitou půdu a místo s dobrým odtokem přebytečné vláhy na slunci.

Soldanella montana

dřípatka horská

V kultuře dobře rostoucí dřípatka tvořící husté trsy řapíkatých okrouhlých tmavozelených naspodu fialových listů. Výška 15-20 cm. V dubnu-květnu rozkvétá okolíky nících, široce zvonkovitých modrofialových květů s nepravidelně třásnitými okraji. Vysazujeme na vlhčí místa, do propustné humózní půdy obohacené smrkovou hrabankou nebo trochou rašeliny v lehkém polostínu. Nesnáší trvalé zastínění.

Silene schafta

silenka

Tvoří přízemní trsy svěže zelených kopinatých listů. Částečně poléhavé lodyhy s několika růžově červenými květy, které rozkvétají v srpnu-září. Výška 10-20 cm. Dobře se bude dařit v propustné hlinitopísčité, mírně vápenité půdě na slunci. Zcela nenáročná, cenná svými květy v pozdním létě. Vhodná do skalek a suchých zídek.

Sedum album

rozchodník bílý

Bujně se rozrůstá do stálezelených koberců, lodyhy porostlé masitými válečkovými listy. Výška 10-15 cm. V červenci-srpnu kvete narůžovělými květy. Miluje slunná místa s propustnou písčitou půdou. Uplatnění najde ve větší skalce nebo suché zídce.

Sedum selskianum

rozchodník

Na zimu zatahující, trsovitě rostoucí rozchodník. Lodyhy hustě olistěné masitými svěže zelenými zubatými listy. Výška 10-20 cm. Od července do září kvete žlutými květy. Vysazujeme do sušší, vždy dobře propustné písčité půdy na plné slunce. Pro svou nenáročnost a pozdní dobu kvetení se uplatní v každé skalce i suché zídce.

Scutellaria alpina

šišák alpský

Polštářovitě se rozrůstající vytrvalá rostlina s oválnými řídce chlupatými listy. Výška 10-20 cm. Hlávky pyskatých květů na vystoupavých lodyhách rozkvétají v červnu-srpnu. Květy modrofialové s bílým pyskem. Vysazujeme do dobře propustné hlinitopísčité, mírně vápenité půdy na slunci, ne na úpalu. Nenáročná, v létě kvetoucí skalnička bude ozdobou v každé skalce.