.

S

vše A B c d e f g h ch i j k l m n O P r s t u v w z

Sedum trollii

rozchodník

Sukulentní rostlina rozrůstající se podzemními oddenky. V příhodných podmínkach tvoří husté polštářky svěže zelených listových růžic. Výška 5-8 cm. V létě vykvétá bílými, poměrně velkými hvězdičkovými květy. Nesnáší sucho a úpal. Dobře se bude dařit ve vlhčích spárách odkloněných od slunce. Na suchém vypékaném stanovišti zastavuje růst, růžice masitých listů se uzavřou i květů bude velmi málo. I mimo dobu květu bude ozdobou na východním svahu každé skalky nebo v nádobách.

Scutellaria orientalis

šišák východní

Polokeř tvořící trsy do široka rozložených poléhavých lodyh s hluboce zubatými šedozelenými listy. Výška 5-15 cm. Klasy postupně nakvétajících žlutých květů zdobí rostlinu celé léto. Nejlépe bude prospívat na teplém a suchém stanovišti s drenážovanou, mírně vápenitou, písčitou až kamenitou půdou na výsluní. Dobře se bude vyjímat ve větší skalce nebo suché zídce.

Saxifraga umbrosa

lomikámen stinný

Stálezelený kobercovitě se rozrůstající lomikámen s nálevkovitými širokolistými růžicemi. V květnu-červnu rozkvétá řídkými latami bílých květů s červenými tečkami. Výška v květu 10-20 cm. Dobře bude prospívat v propustné, přiměřeně vlhké půdě v zastíněné části skalky nebo suché zídky. Pozor na prudké slunce, které způsobuje poškození listů.

Sanguinaria canadensis

krvavěnka kanadská

Stínomilná trvalka zvolna se rozrůstající tlustými podzemními oddenky, které při poranění roní oranžové mléko. Modrozelené ledvinovité, dlanitě dělené listy vyrůstají zpravidla jednotlivě až po odkvětu. Bílé miskovité květy s výrazně žlutými prašníky vykvétají v dubnu-květnu. V létě zatahuje. Dobře se bude dařit v kypré humózní, přiměřeně vlhké půdě. Uplatnění najde v zastíněných částech skalky, v hajních partiích nebo jako předsadba okrasných keřů.

Sempervivum soboliferum

netřesk

Mimořádně nenáročná tučnolistá skalnička. Vytváří menší svěže zelené růžice, které jsou velmi hustě nahlučené do koberce. Spokojí se s každou písčitou zahradní půdou. Na skalce mu najdeme suché a slunné místo. Všechny netřesky se dobře hodí i do koryt a různých nádob.

Sempervivum arachnoideum

netřesk pavučinkový

Suchomilná skalnička rozrůstající se do hustých koberců. Menší růžice masitých listů jsou pokryté hustou stříbřitou pavučinkou. Pro výsadbu volíme teplé místo na slunci a dobře propustnou písčItou zem. V červnu-červenci kvete červenými květy. Kvetoucí růžice po odkvětu odumírá, avšak zanechá dostatek dceřiných růžic. Netřesky nejlépe vyniknou mezi kameny na sušších místech ve skalce. Působivé jsou i kombinace různě zbarvených druhů v nádobách.

Saxifraga crustata ‘Compacta’

lomikámen

Zvolna se rozrůstá do nízkých hustých polštářů růžicemi šedozelených, vápenitě vroubených listů. V červnu-červenci kvete, 10-20 cm vysokými, hustě větvenými latami bílých květů. Miluje vápenitou, vždy dobře propustnou hlinitopísčitou půdu na slunci nebo v lehkém zastínění. Ukázněně rostoucí skalnička vhodná i do menší skalky nebo do koryt.

Saponaria ocymoides

mydlice bazalkolistá

Zcela nenáročná skalnička, tvoří řídké, do široka se rozrůstající koberce. Listy drobné vejčité tmavozelené. Výška 10-20 cm. V květnu-červenci bohatě kvete karmínově růžovými květy. Roste dobře v každé propustné, mírně vápenité půdě na slunci, ne na úpalu. Nejlépe vynikne ve svislých spárách mezi kameny ve skalce nebo suché zídce, kde vytváří půvabné převisy. Hodí se i k porůstání větších ploch na svazích.

Stachys lavandulifolia

čistec levandulolistý

Vytrvalá rostlina pro suché svahy a suťoviště. Podzemními výhonky se rozrůstá do řIdších koberců. Lodyhy vystoupavé s úzce kopinatými šedozelenými listy. Celá rostlina je hustě chlupatá. Výška 10-25 cm. Dlouhé ochlupené hrozny jasně růžových květů vykvétají v květnu-červnu. Pro výsadbu volíme chudou vápenitou půdu a místo s dobrým odtokem přebytečné vláhy na slunci.

Soldanella montana

dřípatka horská

V kultuře dobře rostoucí dřípatka tvořící husté trsy řapíkatých okrouhlých tmavozelených naspodu fialových listů. Výška 15-20 cm. V dubnu-květnu rozkvétá okolíky nících, široce zvonkovitých modrofialových květů s nepravidelně třásnitými okraji. Vysazujeme na vlhčí místa, do propustné humózní půdy obohacené smrkovou hrabankou nebo trochou rašeliny v lehkém polostínu. Nesnáší trvalé zastínění.