.

Lewisia brachycalyx

levízie, hořkavička

Brzy na jaře vytváří růžice tmavozelených masitých listů, které po odkvětu mizí. Výška 5-10 cm. V květnu rozkvétá bílými květy. Vysazujeme do propustné písčitoštěrkovité nevápenité půdy, vždy s dobrou drenáží. Po zatažení je důležité sucho. Pro výsadbu nejlépe vyhovují kolmé spáry.