.

Linum alpinum ssp.julicum

len alpský

Rozrůstá se do trsů přímých hustě olistěných lodyh. Listy drobné modrozelené. Výška 15-25 cm. V červnu-červenci rozkvétá řídkými latami blankytně modrých květů. Miluje slunce a dobře propustnou hlinitopísčitou, mírně vápenitou půdu. Vysazujeme na místa s rychlým odtokem vody. I mimo dobu květu bude ozdobou v každé skalce i v korytě.