.

Thymus doerfleri

mateřídouška

Rozrůstá se do nízkých koberců. Výška 5-8 cm. Hustě větvené poléhavé přikořeňující výhony s tuhými čárkovitými, stříbřitě zelenými lístky. V červnu-srpnu bohatě kvete růžovými květními hlávkami. Nejlépe bude prospívat v sušší, hlinitopísčité půdě na výsluní. Nutná je ochrana proti zimnímu přemokření.