.

Veronica caespitosa

rozrazil

Malá trsnatě se rozrůstající rostlina s tmavozelenými čárkovitými, hustě chlupatými lístky. Výška do 5 cm. V dubnu-květnu rozkvétá hrozny modrých květů. Miluje slunce a velmi dobře propustnou půdu. Místo pro výsadbu volíme nejlépe vyvýšené s dobrým odtokem přebytečné vláhy. V zimě je nutná ochrana proti nadměrnému vlhku. Vhodný do skalních štěrbin, suťovišť, suchých zídek i do dobře drenážovaných koryt.